Samu på Facebook

Stord akuttmedisinsk undervisning er ein profesjonell formidlar av førstehjelps-kunnskap på basalt- og avansert nivå til bedrifter, skular og organisasjonar m.m..

Me byggjer våre kurs i tråd med Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd.
Alle kurs kan haldast på engelsk ved behov.


Christian André Balchen

- Aut. sjukepleiar

- Aut. ambulansearbeidar

christian.balchen@sklbb.no

- mob: 976 58 448


Are Hatlegjerde Eidesen

 - Aut. sjukepleiar

 - Aut. ambulansearbeidar

are.eidesen@sklbb.no
 

- mob: 911 00 762


Lars Gunnar Nilsen

- Aut. sjukepleiar

 - Aut. ambulansearbeidar

lars.g.nilsen@sklbb.no

- mob: 402 09 848