Samu på Facebook Beredskap

Stord akuttmedisinsk undervisning AS tilbyr i tillegg til opplæring akuttmedisinsk beredskap til bedrifter med behov for dette. Me kan stille med personell med slik kunnskap. I tillegg vil me alltid stille med autorisert helsepersonell. Alt tiltak som kan vere med og heve tryggleiken i spesielle tilfelle kor dette er naudsynt. I slike tilfelle vil me ha ein gjennomgang med bedrifta sitt eige apparat i forkant av samarbeidet.

Om dette er av interesse ta kontakt så kan me diskutera opplegg og løysing. Pris i henhald til kva løysing ein går for.