Samu på Facebook Me tilbyr dette utvalet i kurs. Trykk på kursa for meir informasjon.
Alle kurs kan haldast på engelsk ved behov.

Industriretta førstehjelpskurs

Førstehjelp for deg som har omsorg for barn

Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter (DHLR)

Norsk grunnkurs i førstehjelp

Finn du ikkje det du ser etter her, tilpassar me gjerne eit kurs etter dine behov.