Samu på Facebook

Norsk grunnkurs i førstehjelp

Kursinnhald

 • Pasientvurdering ved sjukdom og skade, og varsling av 113.
 • Bevisstlaus pasient - sikring av luftvegar
 • Bevisstlaus pasient som pustar unormalt – Hjarte- Lungeredning
 • Framandlekam i luftvegane
 • Akutte hjartesjukdomar
 • Undersøking av ein skada
 • Tiltak ved trafikkulukke
 • Førstehjelp ved blødingar
 • Førstehjelp ved daglige hendingar som: forbrenning, sår, brot, etc.

Målgruppe

 • Bedrifter, kommunale etatar og organisasjonar
 • Helsepersonell som ikkje skal beherska DHLR eller AHLR
 • Alle som ønskjer å læra førstehjelp og Hjarte- Lungeredning (HLR)

Informasjon, pris og bestilling

 • Ta kontakt for nærmare informasjon, og bestilling

Tilbake til kursoversikt>>