Samu på Facebook

Førstehjelp for deg som har omsorg for barn

Kursinnhald

Kurset byggjer på Norsk grunnkurs i førstehjelp med vektlegging av akutte tilstandar som rammar barn.

 • Vurdering av det bevisstlause barn
 • Tiltak ved livlaust barn som ikkje pustar normalt
 • Framandlekam i luftvegane
 • Alvorleg og akutt sjukdom
 • Alvorleg og akutt skade
 • Forgiftingar
 • Lettare skader
 • Tryggleik i nærmiljøet

Målgruppe

 • Personell med omsorg for barn (barnehagepersonell, grunnskulelærarar m.m.)
 • Foreldre og komande foreldre

Informasjon, pris og bestilling

 • Ta kontakt for nærmare informasjon, og bestilling.

Tilbake til kursoversikt>>