Samu på Facebook

Norsk grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjartestartar

Bruk av hjartestartar vert i dag sett på som grunnleggjande førstehjelp, og er noko alle bør meistra.

Kursinnhald

  • Apparatfunksjonar og tryggleiksreglar
  • Fysiologi ved hjarteinfarkt og hjartestans
  • Den livlause pasienten
  • Ferdigheitstrening i aktuelle behandlingstiltak med treningssimulator og dukker i Hjarte- Lungeredning (HLR)/defibrillering
  • Den enkelte elev får personlig rettleiing og evaluering

Informasjon, pris og bestilling

  • Ta kontakt for nærmare informasjon, og bestilling.

Tilbake til kursoversikt>>