Samu på Facebook

Industriretta førstehjelpskurs

Driv dykkar verksemd innan..

  • Industri
  • Transport
  • Bygg og anlegg
  • Anna...
 

Har di verksemd krav om utvida opplæring av nøkkelpersonar i førstehjelpskunnskapar?

Industribedrifter med meir enn 40 tilsette skal ha et industrivern. Alt personell i industrivernet skal beherska livreddande førstehjelp.

Me tilpassar kurs etter dine behov.

Tilbake til kursoversikt>>