Samu på Facebook Me har brei erfaring frå akuttmedisinsk arbeid og undervisning.
 
Lars Gunnar Nilsen f.1973  Utdanna Sjukepleiar i 1998. Jobba i ambulansen sidan 1992. Tok fagbrev i ambulansefag i 1999. Tok beredskapsleiing i 2017.

Are Hatlegjerde Eidesen f.1977  Utdanna Sjukepleiar i 2000. Tok fagbrev i ambulansefag 2005. Tok beredskapsleiing i 2016.
 

Christian André Balchen f.1971 Utdanna Sjukepleiar 1995. Tok fagbrev ambulansefag 2005.